Nezisková organizácia PAREZKA

Orgány PAREZKA N.O.

Orgány neziskovej organizácie PAREZKA N.O.

Ivan Slovenský

Ivan Slovenský

Riaditeľ
Lucia Slovenská

Lucia Slovenská

Revízor

Správna rada

Ján Matiko

Ján Matiko

Predseda
Klaudia Krupová

Klaudia Krupová

Člen správnej rady
Milan Krupa

Milan Krupa

Člen správnej rady