Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

Orgány PAREZKA N.O.

Orgány neziskovej organizácie PAREZKA N.O. Dozorná rada

Lukáš Slovenský

Riaditeľ

Robert Andrášik

Revízor

Správna rada

Mgr. Erika Timuľaková

Predseda

Mgr. Jana Bognerová

Člen správnej rady

Martin Harkot

Člen správnej rady