Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

NAŠE PROJEKTY 2023

NAŠE PROJEKTY 2023

Projekty 2023

17.2.2023

„Stredovek-integračný turnaj PAREZKA“
Náš projekt bol v 12.edícii programu Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame“ zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!
O jeho podpore ste rozhodovali a hlasovali vy zákazníci v
1. Obchod Tesco Supermarket Moldava nad Bodvou
2. Obchod Tesco Expres Čaňa
Od 16.1. do 12.2.2023
Ďakujeme za každý jeden žetónik, ktorí nám priniesol krásne 2 miesto, veľmi si to vážime.
Tešíme sa na stretnutie pri krásnej akcií “ Stredovek-integračný turnaj PAREZKA“

10.3.2023

„Inovujme spoločne „Kde sú včely, tam je život“
V najbližších mesiacoch nás v PAREZKE čaká kopec práce, avšak my sa na ňu nesmierne tešíme.
Predstavíme vám náš nový projekt, ktorý môžeme realizovať vďaka finančnému príspevku vo výške
4 000,- eur v rámci Vyzvania predsedu vlády SR pre oblasť Rozvoja komunitného života.
Dotácia nám veľmi pomôže dokončiť areál centra PAREZKY a v záhradnom domčeku budeme môcť vyrábať napr. potravinové obaly z vosku. Jednou z čoraz častejších ekologických noviniek je voskový obal na potraviny, Včelobal.
Kde sú včely, tam je život. Kde sú stromy, záhrady, sady, lúky, polia, lesy, háje, tam sú včely. Včely ponúkajú oveľa viac ako len med. Preto projektom chceme vytvoriť takéto životodarné miesto a api centrum pre telo i dušu človeka.
Realizácia našich vlastných nápadov nás napĺňa a každé zrealizovanie novej idey poháňa vpred. Keď človek chce a vytrvá v tom, čo začne, výsledok sa skôr či neskôr dostaví.
Ďakujeme Úradu Vlády Slovenskej republiky za dôveru a podporu realizovať tento krásny projekt.

18.07.2023

Zo srdca ĎAKUJEME Heneken Helps za dar 1 000 EUR na pokrytie nákladov spojených s modernizáciou a stavebnými úpravami vnútorných priestorov centra PAREZKA.

Mohli sme tak zakúpiť podlahu z PVC na chodbu a recepciu, nainštalovať novú elektroinštaláciu.

Sme tak znova o krok v pred k dokončeniu modernizácie centra PAREZKA. Ďakujeme.

Vďaka podpore nadácii Tesco  sme mohli aj tento rok pripraviť
Stredovek-integračný turnaj , ktorý bol určený pre širokú verejnosť, detičky s PPB a JIA.
Vďaka príspevku 600,- eur sme mohli na turnaj zakúpiť rôzne predmety s témou stredovek.

01.03.2023

Názov projektu: „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ Opatrenie č. 3
Kód projektu: ITMS 2014+:312031CKR6

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: Košice

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie dotácia pre Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie    5.110,56 €

Operačný program Ľudské zdroje