Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

NAŠE PROJEKTY 2020

NAŠE PROJEKTY 2020

Chceme Vám predstaviť náš ďalší úspešný projekt, a tým je „Rekonštrukcia priestoru ktorý bude slúžiť na účely soľno-inhalačnej komory, soľnej jaskyne“. Po uskutočnení verejného obstarávania z oslovených dodávateľov s predmetom zákazky: „Stavebné úpravy a montáž podlahového kúrenia pre budúcu soľnú jaskyňu“  úspešným uchádzačom sa stala firma ESJE-stav s.r.o.

Projekt „Rekonštrukcia priestoru ktorý bude slúžiť na účely  soľno-inhalačnej komory, soľnej jaskyne“ bol hradený vďaka dotácií Košického samosprávneho kraja- VUCKE vo výške 450€. Úprimná a vrelá vďaka za finančnú podporu. Ďakujeme aj firme ESJE-stav s.r.o. za skvelú a odborne vykonanú prácu. Veríme, že aj napriek situácií, ktorá nie je ľahká sa nám podarí pokračovať v ďalšej fáze projektu výroba a montáž ventilačného  zariadenia a samotná výstavba soľnej jaskyne.

Dátum zverejnenia: 11.12.2020

Prihlásili sme náš projekt Horolezecká stena v centre PAREZKA do programu „Športujem rád a bezpečne“.
Je to grantový program Nadačný fond Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska zriadila ho poisťovňa KOOPERATIVA.
Ďakujeme im za finančný príspevok na projekt vo výške 2100,92 € , ktorý nám výrazne pomôže zreálniť predkladaný projekt a vybudovať horolezeckú stenu, ktorá zabezpečí:
– pravidelné využívanie horolezeckej steny deťmi v rámci rehabilitačnej terapie;
– pravidelné využívanie horozeleckej steny žiakmi ZŠ Jarmočná Ždaňa v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy;
– raz týždenne využívanie horolezeckej steny deťmi zo Ždane a okolia v rámci ich osobnostného rozvoja.
Naši pomocníci nám už pomohli s prácami a asanáciou starej omietky, mechanické osekávanie.
Osekaním a očistením muriva pripravíme stenu na nové omietnutie. O ďalším prácach ako bude prebiehať celý projekt zverejníme info a pár fotiek. Pevne veríme, že sa vám bude horolezecká stena páčiť hlavne detičkám.

Ďakujeme Nadácií Keď Potrebujete pomôcť za podporu a príspevok 500€ na rekonštrukciu v našom centre PAREZKA. Nakúpili sme stavebný a elektroinštalačný materiál aby sme mohli vymurovať miestnosť pre Snoezelen. Veríme, že aj napriek situácií, ktorá nie je ľahká sa nám podarí vytvoriť krásnu Snoezelen miestnosť v ktorej sa detičky budú cítiť veľmi príjemné.

PAREZKA v sobotu 28.11.2020 rozvoniavala krásne perníkovo. Žiaci 6 ročníka zo ZŠ Jarmočná Ždaňa, Daniel, Saška, Ninka a Alžbetka nám pomáhali pri pečení a zdobení perníkov. Ďakujeme aj Janke, ktorá nám zo všetkým pomáhala. Sušili sme aj ovocie.
Perníčky a ovocie detičky ešte nabalili do Mikulášskych vrecúšok, ktoré v pondelok rozpošleme detičkám s PPD a JIA a ich súrodencom. Taktiež sme pripravili zopár Mikulášskych balíčkov pre prváčikov zo ZŠ Jarmočná Ždaňa.
Daniel, Saška, Ninka a Alžbetka si od nás zaslúžili tiež maličký darček.
Ochutnali sme perníčky a dopriali si chutný čajík s medíkom a dospeláci si dali kávičku.
To všetko sa udialo vďaka grantovému programu „Projekty zamestnancov“ Nadácia Volkswagen Slovakia a projektu “ Kuchyňa – miesto tepla, domova a priateľstva“

Ďakujeme Nadácia Volkswagen Slovakia za to, že sme si mohli zariadiť kuchyňu, v ktorej sa budeme môcť stretnúť pri rôznych aktivitách.

Zapojili sme sa do grantového programu „Projekty zamestnancov“ Nadácia Volkswagen Slovakia. S projektom „Kuchyňa – miesto tepla, domova a priateľstva „ nám pomohol zamestnanec Volkswagen Slovakia Jaroslav Veselý za čo mu nesmierne ďakujeme.
Naša vďaka patrí aj Slávke, ktorá nám pomáha vypisovať žiadosti projektov veľmi si to ceníme čo pre nás robí.
Ďakujeme aj Nadácií Volkswagen Slovakia , že nás podporila sumou 1.000 EUR aby sme do našej kuchyne v centre PAREZKA zakúpili spotrebiče a ďalšie kuchynské vybavenie. Môžeme sa tak stretávať pri rôznych akciách, realizovať rôzne aktivity. Tešíme sa na všetkých návštevníkov PAREZKY.

Prinášame Vám info ako sme dokončili ihrisko s cvičebnými prvkami, ktoré sa podarilo hlavne vďaka dobrovoľníkom a  ℕ𝔸𝔻Áℂ𝕀𝔸 𝕍Ú𝔹 ℙ𝕆𝕄Áℍ𝔸
ℤ𝔸𝕄𝔼𝕊𝕋ℕ𝔸ℕEℂ𝕂É 𝔾ℝ𝔸ℕ𝕋𝕐

Na základe projektu:
𝔼𝕜𝕠𝕫ó𝕟𝕒 𝕤 𝕖𝕩𝕥𝕖𝕣𝕚é𝕣𝕠𝕧ý𝕞𝕚 𝕔𝕧𝕚č𝕖𝕓𝕟ý𝕞𝕚 𝕡𝕣𝕧𝕜𝕒𝕞𝕚 𝕡𝕣𝕖 𝕕𝕖𝕥𝕚, 𝕞𝕝𝕒𝕕ý𝕔𝕙 𝕒 𝕤𝕖𝕟𝕚𝕠𝕣𝕠𝕧

Grantový program:
ℤ𝕒𝕞𝕖𝕤𝕥𝕟𝕒𝕟𝕖𝕔𝕜é 𝕘𝕣𝕒𝕟𝕥𝕪 – ℙ𝕠𝕞ôž𝕥𝕖 𝕤𝕧𝕠𝕛𝕖𝕛 𝕜𝕠𝕞𝕦𝕟𝕚𝕥𝕖 2020

sme dokončili ihrisko s cvičebnými prvkami, ktoré bude slúžiť pre detičky čo k nám prídu.

Ďakujeme  nadácií VÚB POMÁHA za dôveru a podporu

Po krátkej pauze Vám prinášame info ako sme dokončili výsadbu stromčekov a byliniek. 
ℕ𝔸𝔻Áℂ𝕀𝔸 𝕍Ú𝔹 ℙ𝕆𝕄Áℍ𝔸
ℤ𝔸𝕄𝔼𝕊𝕋ℕ𝔸ℕEℂ𝕂É 𝔾ℝ𝔸ℕ𝕋𝕐

Na základe projektu:
𝔼𝕜𝕠𝕫ó𝕟𝕒 𝕤 𝕖𝕩𝕥𝕖𝕣𝕚é𝕣𝕠𝕧ý𝕞𝕚 𝕔𝕧𝕚č𝕖𝕓𝕟ý𝕞𝕚 𝕡𝕣𝕧𝕜𝕒𝕞𝕚 𝕡𝕣𝕖 𝕕𝕖𝕥𝕚, 𝕞𝕝𝕒𝕕ý𝕔𝕙 𝕒 𝕤𝕖𝕟𝕚𝕠𝕣𝕠𝕧

Grantový program:
ℤ𝕒𝕞𝕖𝕤𝕥𝕟𝕒𝕟𝕖𝕔𝕜é 𝕘𝕣𝕒𝕟𝕥𝕪 – ℙ𝕠𝕞ôž𝕥𝕖 𝕤𝕧𝕠𝕛𝕖𝕛 𝕜𝕠𝕞𝕦𝕟𝕚𝕥𝕖 2020

sme doplnili a dokončili bylinkový záhon tejto úlohy sa ujal Lukáš keďže Alžbetka v tom čase bola na liečení. Vysadil ešte trnku, bylinky, medovku, kapucínku, materinu dúšku, rozmarín, nechtík, šalviu, tymián, dosadil aj harmanček a fenikel.Všade použil aj mykorhíznu hubu, doplnil aj mulčovaciu kôru do záhonu.
Ďakujeme aj nadácií VÚB POMÁHA za podporu 

Zapojili sme sa do Grantového programu: Zamestnanecké granty – Pomôžte svojej komunite 2020

Nadácia VÚB POMÁHA

Programová oblasť : Pomôžte svojej komunite 2020

Názov projektu : Ekozóna s exteriérovými cvičebnými prvkami pre deti, mladých a seniorov.

Nadácia VÚB POMÁHA schválila na tento projekt sumu 1600,00 €

Vďaka Nadácií VÚB POMÁHA môžeme pokračovať a nadviazať na PRVÝ PROJEKT. Po krátkej pauze spôsobenej mesačným čakaním na konzoly kvôli koronevírusu sa znovu hlásime a prinášame skvelé správy!  Konzoly došli a cvičebné prvky pre naše detičky sú namontované, nafarbené a ošetrené. Betón, konzoly a farby na dokončenie už rozbehnutého projektu sme mohli kúpiť vďaka finančnému príspevku od Nadácií VÚB POMÁHA. Za čo im ĎAKUJEME !

S deťmi sme stihli dokončiť aj ihrisko, ktoré sme zmontovali vo vnútri, pre prípadné zlé počasie, ktoré by nás postihlo ešte pred jeho nafarbením. Von je už príprava na jeho ukotvenie, no z dôvodu koronavírusu čakáme za konzolami. Napriek tomu už bolo deťmi vyskúšané a hlásia, že sa na ňom dá poriadne vyšantiť a každý si príde na svoje. Ale ešte pred jeho vyskúšaním, mali svoje povinnosti, ktoré si museli splniť. Aj keď možno by s nami nesúhlasili, že to boli práve povinnosti, pretože mali z toho dobrú zábavu. Išlo o lepenie nálepiek, ktoré pred tým zodpovedne vybrali.

A to všetko by nebolo možné uskutočniť bez našich sponzorov:
ℕ𝕒𝕕á𝕔𝕚𝕒 𝕡𝕣𝕖 𝕕𝕖𝕥𝕚 𝕊𝕝𝕠𝕧𝕖𝕟𝕤𝕜𝕒 𝕤𝕡𝕠𝕝𝕦 𝕤 𝕡𝕒𝕣𝕥𝕟𝕖𝕣𝕠𝕞 𝕡𝕠𝕚𝕤ť𝕠𝕧ň𝕠𝕦 𝕂𝕠𝕠𝕡𝕖𝕣𝕒𝕥í𝕧𝕒

Programová oblasť:
𝔹𝕖𝕫𝕡𝕖č𝕟𝕠𝕤ť 𝕕𝕖𝕥í 𝕒 𝕞𝕝𝕒𝕕ý𝕔𝕙 ľ𝕦𝕕í

Názov projektu:
𝕍𝕪𝕓𝕦𝕕𝕠𝕧𝕒𝕟𝕚𝕖 𝕖𝕜𝕠𝕫ó𝕟𝕪 𝕤 𝕖𝕩𝕥𝕖𝕣𝕚é𝕣𝕠𝕧ý𝕞𝕚 𝕔𝕧𝕚č𝕖𝕓𝕟ý𝕞𝕚 𝕡𝕣𝕧𝕜𝕒𝕞𝕚

Hovorí sa, že do tretice všetko dobre. Tak teda aj my Vám do tej tretice prinášame ďalšiu dobrú správu.

Podarilo sa nám dokončiť úpravu záhonu. Aj takou formou by sme sa chceli poďakovať našim trom mušketierom Lukášovi, Patrikovi a Patrikovi.
Títo traja dobrovoľníci spolupracovali s Alžbetkou, kde Alžbetkinou úlohou bolo vysadiť bylinky a chlapci sa postarali o finálne práce. Výsledok si môžete pozrieť a zhodnotiť v nižšie priloženej fotke. 

V neposlednom rade patrí veľká vďaka aj
ℕ𝕒𝕕á𝕔𝕚𝕒 𝕡𝕣𝕖 𝕕𝕖𝕥𝕚 𝕊𝕝𝕠𝕧𝕖𝕟𝕤𝕜𝕒 𝕤𝕡𝕠𝕝𝕦 𝕤 𝕡𝕒𝕣𝕥𝕟𝕖𝕣𝕠𝕞 𝕡𝕠𝕚𝕤ť𝕠𝕧ň𝕠𝕦 𝕂𝕠𝕠𝕡𝕖𝕣𝕒𝕥í𝕧𝕒

Programová oblasť:
𝔹𝕖𝕫𝕡𝕖č𝕟𝕠𝕤ť 𝕕𝕖𝕥í 𝕒 𝕞𝕝𝕒𝕕ý𝕔𝕙 ľ𝕦𝕕í

Názov projektu:
𝕍𝕪𝕓𝕦𝕕𝕠𝕧𝕒𝕟𝕚𝕖 𝕖𝕜𝕠𝕫ó𝕟𝕪 𝕤 𝕖𝕩𝕥𝕖𝕣𝕚é𝕣𝕠𝕧ý𝕞𝕚 𝕔𝕧𝕚č𝕖𝕓𝕟ý𝕞𝕚 𝕡𝕣𝕧𝕜𝕒𝕞𝕚

Sobotný slnečný deň sme opäť strávili v našom centre. Chceme sa Vám pochváliť, že sme prešli už do poslednej fázy nášho projektu, ktorý je pod názvom Vybudovanie ekozóny s exteriérovými cvičebnými prvkami.

Posledná fáza so sebou priniesla výsadbu byliniek. Bylinky je dobré sadiť k stromom, a to preto aby ich ochránili od škodcov. Tiež, ako aj pri stromoch, sme bylinkám dopriali mykorhizné huby určené pre bylinky. To všetko sme zvládli len za pomoci našej Alžbetky. Bola to pre ňu nová skúsenosť, pri ktorej sa toho veľa naučila. Už Vám bude vedieť povedať, na čo sa aká bylinka využíva, či už pôjde o bylinky, ktoré majú blahodárne účinky na ľudské telo alebo stromy. Musíme povedať, že ju to veľmi bavilo a teší sa, kedy bude môcť ešte takéto niečo absolvovať. Aby sme boli konkrétnejší, posadili sme mätu, bazalku, tymian, pažítku, ktorá je mimochodom dobrá proti škodcom, šalviu a majorán. Na týchto bylinkách si budú mať možnosť pochutnať v rôznej podobe naši návštevníci, napríklad taký čerstvý chlieb so sviežou pažítkou. Za to všetko vďačíme:
ℕ𝕒𝕕á𝕔𝕚𝕒 𝕡𝕣𝕖 𝕕𝕖𝕥𝕚 𝕊𝕝𝕠𝕧𝕖𝕟𝕤𝕜𝕒 𝕤𝕡𝕠𝕝𝕦 𝕤 𝕡𝕒𝕣𝕥𝕟𝕖𝕣𝕠𝕞 𝕡𝕠𝕚𝕤ť𝕠𝕧ň𝕠𝕦 𝕂𝕠𝕠𝕡𝕖𝕣𝕒𝕥í𝕧𝕒

Programová oblasť:
𝔹𝕖𝕫𝕡𝕖č𝕟𝕠𝕤ť 𝕕𝕖𝕥í 𝕒 𝕞𝕝𝕒𝕕ý𝕔𝕙 ľ𝕦𝕕í

Názov projektu:
𝕍𝕪𝕓𝕦𝕕𝕠𝕧𝕒𝕟𝕚𝕖 𝕖𝕜𝕠𝕫ó𝕟𝕪 𝕤 𝕖𝕩𝕥𝕖𝕣𝕚é𝕣𝕠𝕧ý𝕞𝕚 𝕔𝕧𝕚č𝕖𝕓𝕟ý𝕞𝕚 𝕡𝕣𝕧𝕜𝕒𝕞𝕚

Vysadili sme spolu 37 stromčekov Bolo ich veľa ale zvládli sme to.  Pomáhali aj detičky. Každý stromček bude mať pre koho rásť.
Keďže nám situácia nedovolila aby sme sa všetci stretli a vysadili stromčeky spoločne, urobili sme to my 
 iba v minimálnom počte.

Stromčeky sme predstavili deťom virtuálne a oni si mohli vybrať ten svoj najobľúbenejší. Sme veľmi radi, že sa tomu detičky veľmi potešili.

Veríme, že raz k nám prídu aj osobne a zo stromčekom si urobia foto na magnetku, aby  mali na pamiatku aj darček. Budeme sa tešiť. 

Milí priatelia, začíname realizovať prví projekt.

Vďaka trom muškatierom,Patrikovi, Lukášovi a Patrikovi čo nám pomohli už nachystať a upratať dvor, môžeme v nasledujúcich dňoch začať montovať ihrisko, ktoré nám už dnes dorazilo až z Čiech. Ďalší dobrovoľníci Milan a Ivan začali už z montážou časti daného ihriska s cvičebnými prvkami. Dodržiavame predpisy spojené s pandémiou. Nosenie rúšok a rukavíc. 

Ďakujeme hlavne Nadácií pre deti Slovenska spolu s partnerom poisťovňou Kooperatíva za financovanie projektu. Tento projekt však týmto nekončí, pokračuje realizáciou druhej časti, ktorú vám tiež predstavíme, dúfame, že už čoskoro.