Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

NAŠE PROJEKTY 2021

NAŠE PROJEKTY 2021

Projekty 2021

1.12.2021

Ďakujeme Nadácií Keď Potrebujete pomôcť za podporu a príspevok 1000€ na rekonštrukciu v našom centre PAREZKA.

Vďaka tejto pomoci nám firma Stavebníctvo Jakubašek s.r.o. urobila strojový cementový poter na podlahové kúrenie v 4 miestnostiach za čo im veľmi ďakujeme.

Ostáva nám dokončiť omietnutie stien. Veríme, že aj budúci rok budeme môcť pokračovať v rekonštrukčných prácach a podarí sa nám znova nájsť sponzorov aby sme centrum PAREZKA celé zrekonštruovali a začali z prevádzkou.

Ak by ste vedeli o niekom čo by nám pomohol finančne alebo aj stavebným materiálom prosíme, dajte nám vedieť. Ďakujeme

26.10.2021
Podarilo sa nám odfotiť aj mesiac

26.10.2021
Piatok 22.10. sme pozorovali oblohu Ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju za dotáciu 2000 eur, vďaka nej sme zakúpili hvezdársky ďalekohľad a potrebné komponenty na pozorovanie oblohy do našej hvedzárničky. Teraz už nám neújde žiadne divadlo na oblohe ani žiaden úkaz.
Tešíme sa na ďalšie pozorovanie

20.9.2021
„TÝŽDEŇ POVEDOMIA“ o poranení brachiálneho plexu je už za rohom. Podujatie, ktoré usporadúva sieť United Brachial Plexus: UBPN.org a Tanya Fralick Jennison už niekoľko rokov v USA. Pred rokom sme sa po prvý krát pripojili k výzvam „TÝŽDEŇ POVEDOMIA“ o poranení brachiálneho plexu. Radi by sme sa pripojili aj tento rok. Pripravte sa na „TÝŽDEŇ POVEDOMIA“ o PPB, ktorý je od 17-23 októbra 2021.
Vyberte si svoju výzvu, ktorú chcete urobiť z tohto navrhovaného zoznamu (viď nižšie) a pridajte sa k nám.
Zostava týždňa/denná téma:
1. Oblečte si modré tričko
2. Ako to robíte (videá)
3. Vďačnosť, ďakujem niekomu
4. Deň prevencie
5. Deň otázok?
6. Deň darovania
7. Deň komunity – Jednoručný deň! zverejnite svoje obrázky
Cieľom „TÝŽDEŇ POVEDOMIA 2021„ je od 17.10. do 23.10 priniesť verejnosti povedomie o živote ľudí s poranením PPB, a zároveň získať finančné prostriedky na podporu organizácie PAREZKA N.O.
23.8.2021
Zábavný deň pre celú rodinu…
Pozývame Vás do PAREZKY na ďalšiu krásnu akciu – arteterapia pod altánkom.
Veríme, že maľovanie pod altánkom v PAREZKE prinesie úsmev na tvári malých i veľkých. Vidíme sa 4.9.2021 v areáli PAREZKA Lúčna 243/2 , Ždaňa 044 11, v čase od 14:00 do 19:00.
V rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ 9.edícia sme vďaka krásnym 12270 hlasom žetónmi za nákup od 14.6. – 11.7.2021 v
1. Obchod Tesco Supermarket Moldava nad Bodvou
2. Obchod Tesco Expres Čaňa
získali prvé miesto a grant 1300 eur na realizovanie tohto krásneho projektu
Ďakujeme zo srdca TESCO STORES SR organizátor grantového programu a partner Programu Nadácia Pontis.
1.7.2021
Úspešne sme ukončili náš ďalší projekt a ním je Snoezelen miestnosť. Veríme, že detičky sa v tejto miestnosti budú cítiť veľmi príjemne.
Miestnosť Snoezelen sme mohli zariadiť vďaka príspevku 10 000,- eur od Novartis Slovakia s.r.o. za čo im so ďakujeme.
Miestnosť navrhlo a komponenty dodalo Občianske združenie 3lobit. Obrovské ĎAKUJEME všetkým za túto možnosť aby sme aj v našom centre PAREZKA mohli deťom poskytnúť túto krásnu terapiu.

28.6.2021
Výmenu strešnej krytiny na našej streche v centre PAREZKA sme už ukončili. Zatiaľ pozorovanie hviezd bude možné iba cez okno ale veríme, že sa nám podarí nájsť sponzora aj na krásnu kupolu a ďalekohľad. Ďakujeme firme KANOMIS s.r.o. , ktorá pracovala na celej výmene strešnej krytiny.
Tento projekt môžeme realizovať vďaka podpore
14 900 € od Nadácií GRANVIA
Ďakujeme za dôveru a pomoc.
28.6.2021
Zapojili sme sa do grantového programu
„Projekty zamestnancov“ Nadácia Volkswagen Slovakia s projektom „Oddychová zóna špecializovaného rehabilitačného centra PAREZKA“ kde nám pomohol zamestnanec Volkswagen Slovakia Jaroslav Veselý za čo mu nesmierne ďakujeme.
Ďakujeme aj naším verným pomocníkom Patrikovi, Lukášovi, Patrikovi.
Altánok nám už krásne zdobí areál PAREZKY, slávnostne otvorenie altánku pripravujeme 2.7.2021.
Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za grant vo výške 2 500,- € na realizáciu tohto projektu

2.6.2021
Šport má ľudí spájať, zabávať, učiť deti spolupráci, disciplíne a hlavne odpútať ich pozornosť od nástrah, ktoré ich môžu dostať na zlé chodníčky.
Môžeme tak ovplyvniť ich budúcnosť bez ohľadu na to, či sa z nich stanú profesionálni športovci.
Presne o mesiac sa v centre PAREZKA uskutoční
Nultý ročník športovo – integračný turnaj PAREZKA podporený Nadáciou SPP z grantového programu Športuj aj Ty!
Cieľom projektu je viesť deti k zdravému životnému štýlu a športu, podporiť športové a rekreačné aktivity pre deti a mládež a ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Celý turnaj bude pod dohľadom rozhodcu Roana Krupu, ktorý je študent 3 ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu na UK v Bratislave a bude viesť celý turnaj. Pomáhať budú 10 – 15 dobrovoľníci.
Akcia je ideálna pre športových nadšencov, ale aj pre tých, ktorí nevedia ako začať a chcú nabrať inšpiráciu pre zdravý životný štýl. Integrácia je veľmi podstatná, preto sme tieto dve udalosti prepojili. Veríme, že každý účastník si nájde svoju aktivitu. Deti uvidia, že aj tie s hendikepom sa radi hrajú, športujú, pretekajú, súťažia a že môžu byť skvelými kamarátmi.
Tešíme sa na VÁS! Viac informácií v plagáte
31.5.2021
Zapojili sme sa do grantového programu
„Projekty zamestnancov“ Nadácia Volkswagen Slovakia s projektom „Oddychová zóna špecializovaného rehabilitačného centra PAREZKA“ kde nám pomohol zamestnanec Volkswagen Slovakia Jaroslav Veselý za čo mu nesmierne ďakujeme.
Príroda, lesy, polia, lúky, záhrady a ekozóny sú nadovšetko. Zvlášť v dnešnej dobe sú balzamom na dušu i telo človeka.
Oddychová zóna vytvorí priestor pre oddych a načerpanie psychickej i fyzickej energie. Vytvoríme miesto, kde sú vítané, a kde sa budú stretávať intaktné i hendikepované deti s ich
rodičmi, starými rodičmi i širokou verejnosťou. Oddychová zóna sa stane environmentálnou učebňou v exteriéri a pozitívnou inšpiráciou pre deti, ktoré je dnes ťažšie dostať kvôli počítačom do prírody.
Z realizáciou projektu sme už začali a položili základovú betónovú platňu pod altánok.
Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za grant vo výške 2 500,- € na realizáciu tohto projektu

31.5.2021
Základy a strecha domu sú najdôležitejšie elementy každej stavby.
Strecha je útočisko.
Strecha je symbol domova.
Strecha je pocit bezpečia.
V tomto projekte sa strecha stáva metaforickým i materiálnym pilierom a krytom špecializovaného centra PAREZKA.
Stáva sa miestom, kde rekonštrukcia prinesie nielen nepremočený strop, suché podlahy a steny; kde prudký vietor a silný dážď nezničí snahy celého tímu špecializovaného centra. Stáva sa miestom, kde sa zrodí mini hvezdáreň PAREZKA, ktorá deťom otvorí okno do vesmíru.
S výmenou strešnej krytiny na našej streche v centre PAREZKA sme už začali.
Tento projekt môžeme realizovať vďaka podpore
14 900 € od Nadácií GRANVIA
Ďakujeme za dôveru a pomoc.
18.5.2021
V rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ 8.edícia sme získali grant 800,- eur vďaka patrí TESCO STORES SR organizátor grantového programu a partner Programu je Nadácia Pontis. Vďaka tejto podpore sme realizovali výmenu 4 parapet na oknách v novej zrekonštruovanej miestnosti a tiež sme mohli vymeniť potrebné vypínače a ističe k elektroinštalácií. Naša vďaka patrí aj firme ELTIP s.r.o. za dodanie a montáž všetkých vypínačov, zásuviek ističov a rozvodnice.

6.5.2021
PAREZKA N.O. sa zapojila do grantového programu „Športujem rád a bezpečne 2020“ Nadačný fond Deti v bezpečí Nadácia pre deti Slovenska zriadila ho poisťovňa Kooperativa.
Vďaka podpore 2100,92,- € sme mohli zrealizovať projekt „Horolezecká stena v centre PAREZKA“ , ktorá bude slúžiť deťom v rámci rehabilitačnej terapie, aj deťom zo ZŠ Ždaňa v rámci ich osobnostného rozvoja.
Ďakujeme firme Rozlomity s.r.o. za vyrobenie krásneho motívu „strom“ horolezeckej steny, dodanie a montáž. Veľká vďaka patrí aj Nadácií pre deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou Kooperativa za dôveru a pomoc pri realizácií tohto projektu. Tešíme sa už na našich malých horolezcov.

26.4.2021
V centre PAREZKA sa už začalo aj zo znižovaním stropu, vďaka príspevku 10 000 EUR od Nadácií PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA na rekonštrukciu nášho centra. Ďakujeme aj firme DUMI za skvelú prácu spojenú zo znižovaním sadrokartónového stropu v miestnosti na cvičenie.
Ďakujeme Nadácií PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA za dôveru a pomoc.
16.4.2021
Nadácia GRANVIA podporila sumou 14 900 € projekt Rekonštrukcia strechy príprava pre malú hvezdáreň v centre PAREZKA. Vďaka tejto finančnej podpore môžeme vymeniť strešnú krytinu.
Do centra nám ju už priniesli a začíname s prácami. Potrebujeme k hvezdárničke ešte dokúpiť kupolu a vhodný ďalekohľad na pozorovanie oblohy.
Deti z hendikepom neustále bojujú s obmedzenými možnosťami kvôli svojmu postihu. Nekonečnosť vesmíru je pre tieto deti kúsok neba, v ktorom objavujú epicentrum svojej sily. V symbióze s intaktnými deťmi vďaka spoločným hrám a aktivitám tak načierajú na dno svojich síl a prekonávajú neprekonateľné.
Hvezdárnička otvorí deťom okno do vesmíru, okno do otvorených možností a pre deti z hendikepom sa stane kúskom neba. Prispejeme tak k zdravému psychickému, fyzickému i osobnostnému rozvoju dieťaťa.
Ďakujeme Nadácií GRANVIA za dôveru a finančnú pomoc.

14.4.2021
V PAREZKE sa stále pracuje. Vďaka príspevku 10 000 EUR od Nadácií PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA na rekonštrukciu nášho centra, včera a dnes bola urobená podlaha a to podlahové kúrenie vďaka firme PROMEDIATECH s.r.o. a betónový poter podlahy vďaka firme MAFRESTAV, s.r.o. Ďakujeme za skvele vykonanú prácu.
Ďakujeme Nadácií PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA za dôveru a pomoc.
30.3.2021
V centre PAREZKA sa stále pracuje, aj v týchto ťažkých časoch sa snažíme urobiť čo najviac rekonštrukčných prác. Vďaka príspevku 10 000 EUR od Nadácií PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA sme vymenili elektroinštaláciu, v miestnosti snoezelen , opravujú sa steny, podlahové kúrenie, strop. Miestnosť , ktorá prebieha rekonštrukciou bude slúžiť pre detičky kde si budú môcť oddýchnuť v snoezelen miestnosti, liezť po horolezeckej stene alebo využiť tú časť miestnosti kde budú umiestnené pomôcky na balančné cvičenie. Čaká nás ešte veľa práce ale veríme, že už čoskoro vám ukážeme krásne vynovené centrum.
Ďakujeme Nadácií PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA za prejavenú dôveru a poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu centra PAREZKA.

10.2.2021
Chceli by sme Vám predstaviť aj ďalší projekt na ktorom intenzívne v posledných dňoch pracujeme v našej PAREZKE. Začiatkom decembra sme písali, že vďaka Nadácií Keď Potrebujete pomôcť sme zakúpili stavebný materiál na Snoezelen miestnosť. Miestnosť je už vymurovaná, zavedená elektroinštalácia, začali sme už aj upevňovať strop a ventiláciu. Veríme, že čoskoro sa rekonštrukčné práce dokončia ostala nám ešte podlaha, steny a komponenty potrebné k tejto terapií, ktoré sme už objednali.
Občianske združenie 3lobit nám pomohlo vypracovať grafický návrh Snoezelen miestnosti, ktorý by sme vám chceli predstaviť. Ďakujeme 3lobit O.Z. aj za kvalifikované poradenstvo pri voľbe komponentov pre Snoezelen miestnosti v našom centre PAREZKA. Tešíme sa na detičky keď už budú môcť k nám prísť a vyskúšať si túto krásnu a príjemnú miestnosť.
10.2.2021
V centre PAREZKA aj napriek ťažkej situácií stále pracujeme v rámci možností a opatrení.
Prednedávnom sme vám ukázali ako sme osekaním a očistením muriva pripravili stenu na nové omietnutie. Vďaka pomocníkom a firme ESJE s.r.o sa nám už podarilo stenu upraviť tak aby sme už iba vymaľovali a mohli namontovať horolezeckú stenu, ktorá bude slúžiť detičkám s hendikepom ale aj zdravým detičkám aby mohli športovať a objavovať nové možnosti aktivít. Podporíme tak prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu.
Tento projekt môžeme realizovať vďaka grantovému programu „ Športujem rád a bezpečne“ Nadačný fond Deti v bezpečí Nadácia pre deti Slovenska zriadila ho poisťovňa Kooperativa.
Ďakujeme