Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

NAŠE PROJEKTY 2021

NAŠE PROJEKTY 2021

Projekty 2021

30.3.2021
V centre PAREZKA sa stále pracuje, aj v týchto ťažkých časoch sa snažíme urobiť čo najviac rekonštrukčných prác. Vďaka príspevku 10 000 EUR od Nadácií PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA sme vymenili elektroinštaláciu, v miestnosti snoezelen , opravujú sa steny, podlahové kúrenie, strop. Miestnosť , ktorá prebieha rekonštrukciou bude slúžiť pre detičky kde si budú môcť oddýchnuť v snoezelen miestnosti, liezť po horolezeckej stene alebo využiť tú časť miestnosti kde budú umiestnené pomôcky na balančné cvičenie. Čaká nás ešte veľa práce ale veríme, že už čoskoro vám ukážeme krásne vynovené centrum.
Ďakujeme Nadácií PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA za prejavenú dôveru a poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu centra PAREZKA.

10.2.2021
Chceli by sme Vám predstaviť aj ďalší projekt na ktorom intenzívne v posledných dňoch pracujeme v našej PAREZKE. Začiatkom decembra sme písali, že vďaka Nadácií Keď Potrebujete pomôcť sme zakúpili stavebný materiál na Snoezelen miestnosť. Miestnosť je už vymurovaná, zavedená elektroinštalácia, začali sme už aj upevňovať strop a ventiláciu. Veríme, že čoskoro sa rekonštrukčné práce dokončia ostala nám ešte podlaha, steny a komponenty potrebné k tejto terapií, ktoré sme už objednali.
Občianske združenie 3lobit nám pomohlo vypracovať grafický návrh Snoezelen miestnosti, ktorý by sme vám chceli predstaviť. Ďakujeme 3lobit O.Z. aj za kvalifikované poradenstvo pri voľbe komponentov pre Snoezelen miestnosti v našom centre PAREZKA. Tešíme sa na detičky keď už budú môcť k nám prísť a vyskúšať si túto krásnu a príjemnú miestnosť.
10.2.2021
V centre PAREZKA aj napriek ťažkej situácií stále pracujeme v rámci možností a opatrení.
Prednedávnom sme vám ukázali ako sme osekaním a očistením muriva pripravili stenu na nové omietnutie. Vďaka pomocníkom a firme ESJE s.r.o sa nám už podarilo stenu upraviť tak aby sme už iba vymaľovali a mohli namontovať horolezeckú stenu, ktorá bude slúžiť detičkám s hendikepom ale aj zdravým detičkám aby mohli športovať a objavovať nové možnosti aktivít. Podporíme tak prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu.
Tento projekt môžeme realizovať vďaka grantovému programu „ Športujem rád a bezpečne“ Nadačný fond Deti v bezpečí Nadácia pre deti Slovenska zriadila ho poisťovňa Kooperativa.
Ďakujeme