2% Z DANE

TLAČIVÁ K 2% Z DANÍ NA STIAHNUTIE

Milí priatelia, v roku 2020 budete môcť rozhodnúť o časti svojich daní. 
Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete podporiť 2% z daní našu činnosť a spoločne tak dokážeme pomôcť ešte mnohým detičkám v ťažkých situáciach.
Človek má rôzne priority, ale keď príde rad na zdravie, všetko ostatné ide bokom. Nie len našou zásluhou ale aj Vás dobrých ľudí môžeme dať cielenú pomoc presne tam , kde je najpotrebnejšia.
Akákoľvek podpora od Vás je veľmi vítaná.  

Vaše rozhodnutie, komu dáte 2% zo svojich daní znamená pre Nás pomoc detičkám, ktoré to majú naozaj veľmi ťažké.  Bez Vás a vašej pomoci medzi, ktorú patrí aj poukázanie 2% z dane, by nebola možná naša snaha pomôcť tam kde je to potrebné.  Koľko je to 2% pre Vás? Málo a či veľa? Pre nás je to veľa, znamená možnosť pomôcť viacerým detičkám.

Môžete poraziť aj nezáujem okolia, ak im dáte  o nás vedieť, že aj oni majú možnosť rozhodnúť o svojich 2% z daní a venovať ich Nám.

Venovať 2% nie je povinnosť, ale právo a my ako nezisková organizácia tieto 2% použijeme na účely, ktoré máme uvedené v predmete našej neziskovej organizácie PAREZKA N.O.

Ako venovať 2% z dane – Fyzická osoba zamestnanec

1.Požiadajte zamestnávateľa do 15.2.2020 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani a následne je potrebné požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“

2.  Po prebratí formulára „Potvrdenie o zaplatení dane“  od zamestnávateľa vypočítate 2% z dane.

3. Vyplnenie tlačiva „Vyhlásenie“ o poukázaní 2% z dane uvediete naše údaje:

Právna forma:       NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Obchodné meno:  PAREZKA N.O.
Sídlo – ulica:         DRUŽSTEVNÁ 220/6
Obec :                     NIŽNÁ MYŠĽA
PSČ:                        04415
IČO:                        51987490
DIČ:                        2120933859

Zaškrtnutím políčka x „Súhlas so zaslaním údajov“ dáva daňovník súhlas, aby nám daňový úrad zaslal meno, priezvisko daňovníka, nie sumu.

4.  Obe vypísané tlačiva,  „Potvrdenie o zaplatení dane“   , „Vyhlásenie“ o poukázaní 2% z dane poštou alebo osobne doručte do 30.4.2020 na Daňový             úrad.

ĎAKUJEME!  

Ako venovať 1% z dane – Právnická osoba

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si robia samé daňové priznanie:

1.V daňovom priznaní sú kolonky, ktorými poukážete 1% z dane v prospech 1 prijímateľa a do koloniek uvediete :

Právna forma:       NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Obchodné meno:  PAREZKA N.O.
Sídlo – ulica:         DRUŽSTEVNÁ 220/6
Obec :                     NIŽNÁ MYŠĽA
PSČ:                        04415
IČO:                        51987490
DIČ:                        2120933859

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručíte elektronicky alebo poštou na príslušný daňový úrad v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a daň do príslušného termínu aj uhradíte.

 Vaša spoločnosť práve pomohla niektorej z rodín, ktoré potrebujú pomoc. ĎAKUJEME!