Zameriavame sa hlavne na parezu plexus brachialis

Konkrétne ciele

  • ochrana a podpora zdravia a vzdelávanie detí a mládeže so zdravotnými problémami;
  • ochrana a podpora rodičov a detí s diagnózou paréza plexus brachialis (ochrnutie ruky, poranenie, ktorému sa dá často krát zabrániť pri samotnom pôrode),   pohybové poruchy detí s neurologickými , ortopedickými, traumatologickými a reumatologickými poruchami;                                          
  • podpora liečebných postupov a operácií na území SR a v zahraničí  a úhrada nákladov spojených s prevozom;
  • podpora  rozsiahlych fyzioterapií  a psychoterapie (Nervy a svaly v ruke dieťaťa, následne aj rast vedú k trvalej invalidite, obmedzeniu, boj s každodenným životom, rozsiahle terapie, fyzická bolesť a finančné ťažkosti.);
  • zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok;
  • vybudovanie a prevádzkovanie centra;
  • podpora individuálneho prístupu k potrebám detí (tieto ochorenia sú nevyliečiteľné, ale liečiteľné vhodnou rehabilitáciou a liekmi).