Kto sme?

Nezisková organizácia založená s cieľom pomáhať detičkám, ktoré nemali veľa šťastia pri narodení.

Hlavný cieľ

 • Pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu.
 • Pomáhať tam, kde to najviac potrebujú, a kde chýbajú financie.
 • Vytvoriť priestor pre deti a dospelých, ktorí nás potrebujú pre kvalitnejší a radostnejší život.
 • Hľadať cesty a možnosti liečenia a terapie a nezamýšľať sa nad prekážkami.

 

Naša vízia

„Každá rodina, do ktorej sa narodí dieťa s hendikepom, alebo nejakým znevýhodnením, má dostať včas pomoc a podporu, ak má o ne záujem.“

Kto sme?

PAREZKA NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

Nezisková organizácia založená s cieľom pomáhať detičkám, ktoré nemali veľa šťastia pri narodení, alebo získali nejaké ochorenie počas svojho útleho detstva a musia dennodenne bojovať o krajší zajtrajšok, ak sa to dá.

Sme rodičia, ktorí chcú pomôcť deťom a dať im krajšiu budúcnosť, aby sa, keď príde čas, mohli plnohodnotne začleniť do spoločnosti. Sme tu pre rodičov, ktorí sami rozhodujú o dôležitých veciach v živote ich detí, no v prvom rade sa starajú o ich zdravie, hľadajú možnosti liečenia a terapie.

Vnímame skutočnosť, že nemôžeme rezignovať a tváriť sa, že nepočujeme a nevidíme utrpenie detičiek pri svojom hendikepe a bolestiach z choroby. Chceme im dať príležitosť. Niekedy stačí málo a výsledok je veľký.

Pomáhame a podporujeme

Náš cieľ a vízia

Hlavný cieľ

 • Pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu.
 • Pomáhať tam, kde to najviac potrebujú, a kde chýbajú financie.
 • Vytvoriť priestor pre deti a dospelých, ktorí nás potrebujú pre kvalitnejší a radostnejší život.
 • Hľadať cesty a možnosti liečenia a terapie a nezamýšľať sa nad prekážkami.

„Každá rodina, do ktorej sa narodí dieťa s hendikepom, alebo nejakým znevýhodnením, má dostať včas pomoc a podporu, ak má o ne záujem.“

 

Zameriavame sa hlavne na parezu plexus brachialis

Konkrétne ciele

 • ochrana a podpora zdravia a vzdelávanie detí a mládeže so zdravotnými problémami;
 • ochrana a podpora rodičov a detí s diagnózou paréza plexus brachialis (ochrnutie ruky, poranenie, ktorému sa dá často krát zabrániť pri samotnom pôrode),   pohybové poruchy detí s neurologickými , ortopedickými, traumatologickými a reumatologickými poruchami;                                          
 • podpora liečebných postupov a operácií na území SR a v zahraničí  a úhrada nákladov spojených s prevozom;
 • podpora  rozsiahlych fyzioterapií  a psychoterapie (Nervy a svaly v ruke dieťaťa, následne aj rast vedú k trvalej invalidite, obmedzeniu, boj s každodenným životom, rozsiahle terapie, fyzická bolesť a finančné ťažkosti.);
 • zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok;
 • vybudovanie a prevádzkovanie centra;
 • podpora individuálneho prístupu k potrebám detí (tieto ochorenia sú nevyliečiteľné, ale liečiteľné vhodnou rehabilitáciou a liekmi).