Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

FOTOGALÉRIA

Fotogaléria

Liečba parézy

Každý pacient má po poškodení individuálny priebeh zranenia, je jedinečný, a preto potrebuje individuálnu liečbu.

Čo je brachiálny plexus?

Brachiálny plexus je sieť periférnych nervov, ktorá vedie signály z mozgu cez miechu do ramena a ruky. Tieto signály zabezpečujú pohyb ramena a ruky. Navyše obsahuje senzorické nervy, ktoré prevádzajú signály z ruky do miechy a mozgu, a tým umožňuje zmyslové vnímanie dotyku.

Možnosti liečby poranení brachiálneho plexu

Liečba zranení brachiálneho plexu a následná paralýza ramena je u každého dieťaťa a dospelého veľmi individuálna. Závisí od veku pacienta, začiatku liečby po zranení, rovnako ako aj od povahy a závažnosti poranenia. Za posledné desiatky rokov sa skúsenosti v liečbe poranenia brachiálneho plexu prehĺbili. Liečebné stratégie sa nepretržite vyvíjajú a v tejto oblasti nastal obrovský pokrok. U niektorých pacientov môže dôjsť aj k prerušeniu regenerácie, ktorá už bola zahájená. Vtedy je potrebné chirurgické riešenie.

Technika mikrochirurgického nervového štiepenia, ktorú vypracoval prof. Hanno Millesi, je bezpečnou metódou obnovy kontinuity nervových poranení. Dokonca aj u pacientov s poškodením všetkých nervových koreňov brachiálneho plexu môže táto metóda obnoviť dôležité nervové funkcie! Operácie brachiálneho plexu sa na Slovensku nevykonávajú. Riešenie existuje na klinike Millesi Center.

Mnohým rodičom sa hovorí, že 95% týchto zranení sa zlepší bez špeciálneho zaobchádzania. Je to pravda?                      

Viac ako 40 rokov skúseností profesora Millesiho s deťmi a dospelými, ktorí trpeli týmto zranením, ako aj vedecká literatúra o tejto téme, ukazujú, že tento predpoklad je viac než zveličený! Celkovo je dôležité, aby rodičia vedeli, že pôrodná lézia brachiálneho plexu si vyžaduje dlhodobú liečbu. Primárna operácia nervov tu len položí základy pre zdravý vývoj.

Nesmierna VĎAKA patri práve Univ.- Prof. Dr. Robert Schmidhammer z Millesi Center Vienna Private Clinic,

ktorý Alžbetku operoval a dal tak nový začiatok pre budúcnosť našej skvelej bojovníčke, ktorá všetko statočne prežíva.

Millesi Center – Wiener Privatklinik
Pelikangasse 15 – 1090 Wien