OKAMŽITÁ PODPORA

.

Nascenujte QR kód vo svojom Internet Bankingu a vpíšte ľubovoľnú sumu, ktorou chcete prispieť na pomoc deťom s PPB a JIA.

VÁŠ dar pomôže deťom s PPB A JIA aby napredovali

Základné informácie o zbierke

Názov zbierky v roku 2023:

„PAREZKA-Nádeje zajtrajška“ 2023

Organizátor:

PAREZKA N.O.

Forma:

  • vykonávanie verejnej zbierky do zapečatených prenosných pokladníc (02.10.2023-15.10.2023) na celom území SR. Poďakovaním za príspevok je obdarovanie prispievateľa predmetom verejnej zbierky
  • vykonávanie zbierky do stacionárnych pokladníc (14.2.2023-14.2.2024)
  • možnosť zaslať ľubovoľný finančný príspevok prostredníctvom prevodného príkazu alebo poštovej poukážky na osobitný účet verejnej zbierky

transparentný účet  https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2902448305

IBAN:SK08 8330 0000 0029 0244 8305   

Motto:

Deti so zdravotným postihnutím sa v živote stretávajú s mnohými prekážkami, s izoláciou, čo negatívne vplýva na kvalitu ich života. Našim želaním je, nevnímať ich ako inakosť niečo, čo treba „odstrániť a niekam upratať“, ale naopak ako niečo, čo nás vie duchovne obohatiť, posunúť a zmeniť pohľad na seba a na život. Preto pri každej aktivite spájame zdravé a hendikepované deti. Integrácia pomôže deťom so zdravotným znevýhodnením prekonávať bariéry a zmazávať rozdiely medzi nimi a zdravými deťmi. Umožníme im rozvíjať a upevňovať priateľské vzťahy a vzájomnú pomoc.

Cieľ:

  • získať finančné prostriedky na realizáciu aktivít, ktoré deťom s PPB a JIA pomáhajú začleniť sa do bežného života, rozvíjať špeciálne zručnosti podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote a na vytváranie podmienok na realizáciu a rozvoj týchto aktivít
  • upozorniť verejnosť na problémy deti s PPB a JIA a získať podporu na ich riešenie

Ďakujeme, že pomáhate naším deťom s PPB a JIA

dosahovať malé-veľké pokroky

Verejná zbierka je registrovaná pod číslom 

000-2023-021664

Správy verejnej zbierky

2019

2020

2022