OKAMŽITÁ PODPORA

Nascenujte QR kód vo svojom Internet Bankingu a vpíšte ľubovoľnú sumu, ktorou chcete prispieť na pomoc deťom s PPB a JIA.

VÁŠ dar pomôže deťom s PPB A JIA aby napredovali

Verejná zbierka vyhlásená neziskovou organizáciou PAREZKA N.O.

IBAN: SK95 8330 0000 0029 0150 6227

Ďakujeme, že pomáhate naším deťom s PPB

dosahovať malé-veľké pokroky

Verejná zbierka je registrovaná pod číslom 000-2021-039564