Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

Orgány PAREZKA N.O.

Orgány neziskovej organizácie PAREZKA N.O.

Ivan Slovenský

Ivan Slovenský

Riaditeľ
Lucia Slovenská

Lucia Slovenská

Revízor

Správna rada

Bc. Ján Matiko

Bc. Ján Matiko

Predseda
Klaudia Krupová

Klaudia Krupová

Člen správnej rady
Milan Krupa

Milan Krupa

Člen správnej rady