Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

Orgány PAREZKA N.O.

Orgány neziskovej organizácie PAREZKA N.O. Dozorná rada

Ivan Slovenský

Ivan Slovenský

Riaditeľ
Robert Andrášik

Robert Andrášik

Revízor

Správna rada

Mgr. Erika Timuľaková

Mgr. Erika Timuľaková

Predseda
Mgr. Jana Bognerová

Mgr. Jana Bognerová

Člen správnej rady
Martin Harkot

Martin Harkot

Člen správnej rady