SOM ZAMESTNANEC

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

 

SOM FYZICKÁ OSOBA

Daňové priznanie si podávam sám

 

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

S.r.o., a.s., nadácie, štátne organizácie

Nezisková organizícia PAREZKA N.O.

je oficiálne zapísaná v zozname prijímateľov podielu zo zaplatenej dane v Notárskej komore Slovenskej republiky.

3 dôvody prečo venovať 2% z daní PAREZKE N.O.

POMOC DEŤOM

Pomáhame deťom s PPB a JIA z celého Slovenska, aby sa však dostali k liečbe a operácií

VAŠE 2%

Pomôžte deťom, rodinám aj centru PAREZKA lepšie fungovať.

 

PREUKÁZANÁ POMOC

Organizácii PAREZKA N.O. je zverejnená vo výročných správach