2% Z DANE

TLAČIVÁ K 2% Z DANÍ NA STIAHNUTIE

Milí priatelia, v roku 2020 budete môcť rozhodnúť o časti svojich daní.
Budeme veľmi radi ak sa rozhodnete podporiť 2% z daní našu činnosť, aktivity a projekty v PAREZKE. Spoločne  dokážeme pomôcť ešte mnohým detičkám v ťažkých situáciách.


Človek má rôzne priority, ale keď príde rad na zdravie, všetko ostatné ide bokom. Nie len našou zásluhou ale aj Vás dobrých ľudí môžeme dať cielenú pomoc presne tam , kde je najpotrebnejšia
.
Akákoľvek podpora od Vás je veľmi vítaná.  

Bez Vás a vašej pomoci medzi, ktorú patrí aj poukázanie 2% z daní, by nebola možná naša snaha pomôcť tam kde je to potrebné.

Môžete poraziť aj nezáujem okolia, ak im dáte o nás vedieť, že aj oni majú možnosť rozhodnúť o svojich 2% z daní a venovať ich PAREZKE. .

V prípade poukázania 2 % (resp. 3 %) z daní fyzických osôb treba postupovať nasledovne:

  • Zamestnanec požiada do 17.2.2020 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, kde okrem iného vyznačí X v bode VII. (Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona).
  • Po vykonaní ročného zúčtovania zamestnávateľ vystaví zamestnancovi max. do 15.04.2020 Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2% (alebo 3%).
  • Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (alebo 3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.
  • Do 30.4.2020 zamestnanec doručí alebo pošle poštou na daňový úrad obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením. V prípade darovania 3% je potrebné priložiť aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

Vyplnenie tlačiva „Vyhlásenie“ o poukázaní 2% z dane uvediete naše údaje:

Právna forma:          NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Obchodné meno:     PAREZKA N.O.
Sídlo – ulica:            DRUŽSTEVNÁ 220/6
Obec :                       NIŽNÁ MYŠĽA
PSČ:                          044 15
IČO:                           51987490

Zaškrtnutím políčka x „Súhlas so zaslaním údajov“ dáva daňovník súhlas, aby nám daňový úrad zaslal meno, priezvisko daňovníka, a darovanú sumu.

ĎAKUJEME!