Chcete nás podporiť v tomto projekte?

Môžete tak urobiť po kliknutí na nižšie uvedené okienko

ĎAKUJEME

 

FINANČNE

Jednorazové alebo pravidelné prispievanie pomôže deťom s PPB a JIA v ich liečbe

 

MATERIÁLNE

Pomôžte deťom, rodinám aj centru PAREZKA lepšie fungovať.

 

Čo môžete darovať?

PAREZKA N.O.

Družstevná 220/6

Nižná Myšľa

044 15

Každý dar sa počíta

Budeme veľmi vďačný za finančnú alebo materiálnu pomoc.

Ďakujeme

ČO SA NÁM PODARILO

V ROKU 2021

V ROKU 2022