Pomoc pre Tea

FEŠÁK TEO

Teo je veľký fešák ale aj bojovník. Od narodenia pracuje na zlepšení svojej ručičky, má parezu plexus brachialis. Taktiež musí veľa cvičiť, absolvovať terapie, rehabilitácie.

Terapie, liečenia, pomôcky všetko veľa stojí.

Váš dar prispeje Teovi absolvovať všetko potrebné, cvičenia, terapie, rehabilitácie.

Každé euro pomôže.

Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!