Pomoc pre Števku

ŠTEVKA SA VŽDY USMIEVA AJ KEĎ MÁ BOLESTI.

Števka sa narodila ako zdravé dieťa, všetko bolo v poriadku. Chodila, behala, tešila sa zo života. Keď mala 2 roky tesne po očkovaní , zrazu sa všetko zmenilo.

Prestala chodiť, stále len plakala, nožičky sa jej podlamovali. Diagnóza stanovená : – juvenilna idiopatická artritída (JIA) – reuma. 

Števka sa hneď začala liečiť. Bez liekov, ktoré obsahujú kortikoidy sa nemohla postaviť ani na nožičky, má za sebou aj bioliečbu, a liečenie v Turčianskych Tepliciach. 

Vieme, že aj cez úsmev, ktorý má stále pre nás pripravený, prežíva bolesti. Pretože reuma je už raz taká.
Preto buďme nápomocný a venujme pozornosť aj Števke aby mohla absolvovať liečenia.
Každé euro pomôže. 
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Pomôže aj každé zdieľanie. 

V ROKU 2022

V ROKU 2020

V ROKU 2019