Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

PARTNERI

NAŠE PROJEKTY

Projekty 2021

10.2.2021
Chceli by sme Vám predstaviť aj ďalší projekt na ktorom intenzívne v posledných dňoch pracujeme v našej PAREZKE. Začiatkom decembra sme písali, že vďaka Nadácií Keď Potrebujete pomôcť sme zakúpili stavebný materiál na Snoezelen miestnosť. Miestnosť je už vymurovaná, zavedená elektroinštalácia, začali sme už aj upevňovať strop a ventiláciu. Veríme, že čoskoro sa rekonštrukčné práce dokončia ostala nám ešte podlaha, steny a komponenty potrebné k tejto terapií, ktoré sme už objednali.
Občianske združenie 3lobit nám pomohlo vypracovať grafický návrh Snoezelen miestnosti, ktorý by sme vám chceli predstaviť. Ďakujeme 3lobit O.Z. aj za kvalifikované poradenstvo pri voľbe komponentov pre Snoezelen miestnosti v našom centre PAREZKA. Tešíme sa na detičky keď už budú môcť k nám prísť a vyskúšať si túto krásnu a príjemnú miestnosť.