Pomoc pre Miška

BOJOVNÍK MIŠKO
Miško od malička statočne bojuje s parezou plexus brachialis. Má za sebou kopec cvičení v rôznych súkromných rehabilitačných centrách, ktoré sú veľmi finančne nákladné a taktiež náročnú operáciu vo Viedni.
Potrebuje však stále napredovať, pomohli by aj pomôcky na cvičenie. Preto aj Miškovi pomôžeme v jeho boji , aby raz mohol plnohodnotne žiť.
Každé euro je nápomocné absolvovať rôzne terapie, cvičenia, rehabilitácie a kúpiť aj pomôcky na cvičenie.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!