Pomoc pre Karolínku

Karolínka ako aj ostatné detičky na tejto stránke utrpela pri narodení parezu plexus brachialis. Je to ochrnutie ručičky. Ani jej sa cvičenia nevyhli, rôzne terapie rehabilitácie bude musieť absolvovať neustále. Každý rehabilitačný program v súkromných rehabilitačných centrách Karolínku posúva vpred. Takéto liečenia stoja tisíce eur ročne. Preto aj malá pomoc znamená pre Karolínku šancu pokračovať v potrebných terapiách a liečení.

Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!