Pomoc pre Emku

EMKA JE VEĽMI ŽIVÁ SLEČNA, VEĽKÁ BOJOVNÍČKA.
Emka sa narodila ako vytúžené dieťatko. No, veľké komplikácie pri pôrode spôsobili, zaseknutie-dystokii ramienka, zranenie pravej rúčky – pareza plexus brachialis.
Ako by to bolo málo začali Emke hneď po narodení zlyhávať aj obličky, došlo k opuchu mozgu. Našťastie po týždni intenzívnej starostlivosti tieto problémy ustúpili.
No, nehybná rúčka ostala naďalej a tak sa začal kolotoč rôznych terapií, cvičení.
Dnes je Emka už veľmi živá slečna, ktorá stále cvičí a chce veľmi zlepšiť svoju ručičku. Pretože pareza plexus brachialis si vyžaduje veľmi veľa cvičení, rôzne terapie a v nekonečnom dôsledku aj operácie, všetko veľmi finančne nákladné.
Preto chceme byť nápomocný, aby Emka mohla napredovať.
Váš dar prispeje Emke absolvovať všetko potrebné, cvičenia, terapie, operácie vo Viedni.
Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Pomôže aj každé zdieľanie.

V ROKU 2021

V ROKU 2020