Pomoc pre Timka

28.3.2022

TAK TOTO SOM JA, TIMOTEJ MALÝ BOJOVNÍK.
Keď som sa narodil zdalo sa, že je všetko v poriadku. Žiaľ na druhý deň oznámili maminke, že nemôžem hýbať pravou ručičkou. Diagnóza pareza plexus brachialis.
Ako 3,5 mesačný som absolvoval operáciu kompletnej rekonštrukcie nervov pravej ručičky v Prahe. Výsledky nie veľmi dobré, preto sme skúsili ísť aj do Viedne kde operujú túto diagnózu úspešne.
Máme už 2 operácie za sebou na súkromnej klinike vo Viedni. Pravidelne chodíme na kontrolné vyšetrenia do Viedne a čas ukáže či bude potrebná ďalšia operácia.
Je to pre maličkého Timka veľká šanca a príležitosť niečo zmeniť a konečne hýbať ručičkou.
Ako už viete všetko záleží od financií, konzultácie, cesta, samotné operácie, liečenie, terapie, pomôcky na cvičenie niečo stoja. Rodičia sa neustále snažia o zlepšenie maličkej ručičky, navštevujú aj rôzne súkromné rehabilitačné centrá.
Pred nami je ešte veľmi dlhá cesta, ale za každí aj maličký pokrok v hybnosti ručičky sme veľmi vďačný.
Viac o Timkovi a jeho pokrokoch sa dočítate na webovej stránke www.parezka.sk v podstránke https://www.parezka.sk/deti-ktore-potrebuju-pomoc/timko/ alebo na fb. stránke https://www.facebook.com/groups/971340213060868
Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Pomôže aj každé zdieľanie.
Na potrebné liečenie Timkovi, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet
IBAN: SK76 1111 0000 0011 7926 8000
alebo na zbierkový účet PAREZKY (QR kód je v plagáte)
IBAN: SK95 8330 0000 0029 0150 6227
( je potrebné uviesť do poznámky
Timotej 11)

V ROKU 2022

V ROKU 2021

V ROKU 2020