Pomoc pre Tea

02.05.2022

FEŠÁK TEO

Teo je veľký fešák ale aj bojovník. Od narodenia pracuje na zlepšení svojej ručičky, má parezu plexus brachialis. Taktiež musí veľa cvičiť, absolvovať terapie, rehabilitácie.

Terapie, liečenia, pomôcky všetko veľa stojí.

Váš dar prispeje Teovi absolvovať všetko potrebné, cvičenia, terapie, rehabilitácie.

Každé euro pomôže.

Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!

Pomôže aj každé zdieľanie.

Na potrebné liečenie Teovi, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet

IBAN: SK72 1100 0000 0026 1337 1268

alebo na zbierkový účet PAREZKY (QR kód je v plagáte)

IBAN: SK95 8330 0000 0029 0150 6227

( je potrebné uviesť do poznámky

Teo 15)