Pomoc pre Števku

ŠTEVKA SA VŽDY USMIEVA AJ KEĎ MÁ BOLESTI.

Števka sa narodila ako zdravé dieťa, všetko bolo v poriadku. Chodila, behala, tešila sa zo života. Keď mala 2 roky tesne po očkovaní , zrazu sa všetko zmenilo.

Prestala chodiť, stále len plakala, nožičky sa jej podlamovali. Diagnóza stanovená : – juvenilna idiopatická artritída (JIA) – reuma. 

Števka sa hneď začala liečiť. Bez liekov, ktoré obsahujú kortikoidy sa nemohla postaviť ani na nožičky, má za sebou aj bioliečbu, a liečenie v Turčianskych Tepliciach. 

Vieme, že aj cez úsmev, ktorý má stále pre nás pripravený, prežíva bolesti. Pretože reuma je už raz taká.
Preto buďme nápomocný a venujme pozornosť aj Števke aby mohla absolvovať liečenia.
Každé euro pomôže. 
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Pomôže aj každé zdieľanie. 

Na potrebné liečenie Števke, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet 
IBAN: SK27 0900 0000 0004 6297 7510

V ROKU 2022

V ROKU 2020

V ROKU 2019