Pomoc pre Sofinku

23.2.2022

STATOČNÁ SOFINKA

Sofinka je ešte maličká, no má už za sebou niekoľko operácií. Od narodenia má veľa diagnóz, najviac ju však trápi paréza DK.  Nožičky ju neposlúchajú a tak musí veľa cvičiť v rôznych rehabilitačných centrách, kde si terapie rodičia hradia zo svojich financií. 
Sofia má za sebou už dva podania kmeňových buniek výrazne jej to pomohlo. Potrebuje ešte minimálne dva podania. Jedno podanie stojí 2.500,- eur

V septembri 2021 Sofinka mala aj operáciu bedrových kĺbov a približne za rok ju čaká druhá operácia kde jej budú vyberať šrubky a vyzerá to aj na uvoľnenie kolienok lebo ich ma stiahnuté.

Finančne náročné liečenie a možná aj operácia je už neúnosné preto aj malá pomoc znamená pre Sofinku šancu pokračovať v potrebných terapiách a liečení.

Každé euro pomôže. 
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!

Pomôže aj každé zdieľanie.

Na potrebné liečenie Sofinke, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet 

IBAN: SK79 0900 0000 0050 4574 2641

alebo na zbierkový účet PAREZKY (QR kód je v plagáte) 

IBAN: SK95 8330 0000 0029 0150 6227
( je potrebné uviesť do poznámky
Sofinka 06)

V ROKU 2022

V ROKU 2021