Pomoc pre Lea

11.04.2022

LEO BOJOVNÍK
Leo má od narodenia hemiparézu pravej strany. Je to čiastočné ochrnutie pravej strany. Od malička poctivo cvičí, chodí na rôzne terapie a rehabilitácie.
Ručička ho veľmi neposlúcha. Okrem tejto diagnózy má Leo aj iné, ktoré je potrebné liečiť. Preto náklady na liečbu pre rodičov malého Lea sú veľmi vysoké. Čaká ho ešte veľa úsilia, ale veríme, že sa jeho stav bude zlepšovať.
Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Pomôže aj každé zdieľanie.
Na potrebné liečenie Leovi, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet
IBAN: SK14 1100 0000 0029 3943 3641
alebo na zbierkový účet PAREZKY (QR kód je v plagáte)
IBAN: SK95 8330 0000 0029 0150 6227
( je potrebné uviesť do poznámky
Leo 13)

V ROKU 2021