Pomoc pre Lea

11.04.2022

LEO BOJOVNÍK
Leo má od narodenia hemiparézu pravej strany. Je to čiastočné ochrnutie pravej strany. Od malička poctivo cvičí, chodí na rôzne terapie a rehabilitácie.
Ručička ho veľmi neposlúcha. Okrem tejto diagnózy má Leo aj iné, ktoré je potrebné liečiť. Preto náklady na liečbu pre rodičov malého Lea sú veľmi vysoké. Čaká ho ešte veľa úsilia, ale veríme, že sa jeho stav bude zlepšovať.
Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Na potrebné liečenie Leovi, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet
IBAN: SK14 1100 0000 0029 3943 3641

V ROKU 2021