Pomoc pre Lalku

USMIEVAVÁ LAURINKA POTREBUJE URGENTNÚ POMOC

Volám sa Laurinka.
Všetko sa začalo keď som prichádzala na tento svet. Bola som priťažká a priveľká. Navyše som mala otočenú pupočnú šnúru okolo krku, dusila som sa, tieto komplikácie spôsobili to, že vznikol úraz, ktorí sa volá pareza plexus brachialis. 

Laurinka od narodenia trpí kvôli hendikepu, za sebou má už roky strávené cvičeniami a terapiami.
Chorá ručička rastie však pomalšie.

Preto chceme byť nápomocný, aby Laurinka mohla napredovať.
Váš dar prispeje Laurinke absolvovať všetko potrebné, cvičenia, terapie.
Každé euro pomôže. 
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Na potrebné liečenie Laurine, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet

IBAN: SK26 1100 0000 0080 1430 9398

V ROKU 2022

V ROKU 2019

V ROKU 2018