Pomoc pre Kika

BOJOVNÍK KRISTIÁNKO
Kristiánko od malička statočne bojuje s parezou plexus brachialis. Má za sebou kopec cvičení v rôznych súkromných rehabilitačných centrách, ktoré sú veľmi finančne nákladné.
Potrebuje však stále napredovať, pomohli by aj pomôcky na cvičenie. Preto aj Kristiánkovi pomôžeme v jeho boji , aby raz mohol plnohodnotne žiť.
Každé euro je nápomocné absolvovať rôzne terapie, cvičenia, rehabilitácie a kúpiť aj pomôcky na cvičenie.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Na potrebné liečenie Kikovi, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet
IBAN: SK03 0200 0000 0027 7492 8557

V ROKU 2019

V ROKU 2020