Pomoc pre Katku

Katka mala veľmi ťažký príchod na tento svet. Bojuje statočne s parezou plexus brachialis – ochrnutie ručičky. Nekonečné vyšetrenia, konzultácie, rehabilitácie, každodenné cvičenie, Katka statočne zvláda, lebo vie, že len tak dosiahne zlepšenie a posun, aby ručička bola čo najsilnejšia.

Prognózy odborníkov sú jasné, že nikdy nebude ručička 100% funkčná no rodičia sa nikdy nevzdávajú a robia všetko čo sa len dá.

Finančne náročné liečenie a možná aj operácia je už neúnosné preto aj malá pomoc znamená pre Katku šancu pokračovať v potrebných terapiách a liečení.

Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!

Pomôže aj každé zdieľanie.

Na potrebné liečenie Katke, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet

IBAN: SK39 0900 0000 0005 2436 8885

alebo na zbierkový účet PAREZKY (QR kód je v plagáte)

IBAN: SK95 8330 0000 0029 0150 6227
( je potrebné uviesť do poznámky Katka 03)