Pomoc pre Katku

Katka mala veľmi ťažký príchod na tento svet. Bojuje statočne s parezou plexus brachialis – ochrnutie ručičky. Nekonečné vyšetrenia, konzultácie, rehabilitácie, každodenné cvičenie, Katka statočne zvláda, lebo vie, že len tak dosiahne zlepšenie a posun, aby ručička bola čo najsilnejšia.

Prognózy odborníkov sú jasné, že nikdy nebude ručička 100% funkčná no rodičia sa nikdy nevzdávajú a robia všetko čo sa len dá.

Finančne náročné liečenie a možná aj operácia je už neúnosné preto aj malá pomoc znamená pre Katku šancu pokračovať v potrebných terapiách a liečení.

Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!

Na potrebné liečenie Katke, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet

IBAN: SK39 0900 0000 0005 2436 8885

alebo na transparentný účet

IBAN: SK08 8330 0000 0029 0244 8305

                                                https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2902448305

( je potrebné uviesť do poznámky Katka 03)