Pomoc pre Julinku

Julinka bojuje statočne s parezou plexus brachialis – ochrnutie ručičky. Nekonečné vyšetrenia, konzultácie, rehabilitácie, každodenné cvičenie.
Preto ak môžete pomôžte spoločne, aby naša
princeznička Julinka dostala šancu žiť plnohodnotnejšie.
Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Na potrebné liečenie, ktorá je finančne náročná môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet
IBAN: SK72 1100 0000 0026 1209 1838

V ROKU 2021