Pomoc pre Julinku

Julinka bojuje statočne s parezou plexus brachialis – ochrnutie ručičky. Nekonečné vyšetrenia, konzultácie, rehabilitácie, každodenné cvičenie.
Stav jej ručičky sa však stále nezlepšil a po niekoľkých kontrolných vyšetrení na súkromnej klinike vo Viedni pán doktor
Dear. Univ. Prof. Dr. Robert Schmidhammer odporučil Julinke operáciu ručičky.
Termín operácie je už čoskoro 22.3.2022 a bude stáť 20.000,- eur preto ak môžete pomôžte spoločne dosiahnuť túto sumu aby naša
princeznička Julinka dostala šancu žiť plnohodnotnejšie.
Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Pomôže aj každé zdieľanie.
Na potrebnú operáciu vo Viedni, ktorá je finančne náročná môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet
IBAN: SK72 1100 0000 0026 1209 1838
alebo na zbierkový účet PAREZKY (QR kód je v plagáte)
IBAN: SK95 8330 0000 0029 0150 6227
( je potrebné uviesť do poznámky Julinka 02)

V ROKU 2021