Pomoc pre Emku

EMKA JE VEĽMI ŽIVÁ SLEČNA, VEĽKÁ BOJOVNÍČKA.
Emka sa narodila ako vytúžené dieťatko. No, veľké komplikácie pri pôrode spôsobili, zaseknutie-dystokii ramienka, zranenie pravej rúčky – pareza plexus brachialis.
Ako by to bolo málo začali Emke hneď po narodení zlyhávať aj obličky, došlo k opuchu mozgu. Našťastie po týždni intenzívnej starostlivosti tieto problémy ustúpili.
No, nehybná rúčka ostala naďalej a tak sa začal kolotoč rôznych terapií, cvičení.
Dnes je Emka už veľmi živá slečna, ktorá stále cvičí a chce veľmi zlepšiť svoju ručičku. Pretože pareza plexus brachialis si vyžaduje veľmi veľa cvičení, rôzne terapie a v nekonečnom dôsledku aj operácie, všetko veľmi finančne nákladné.
Preto chceme byť nápomocný, aby Emka mohla napredovať.
Váš dar prispeje Emke absolvovať všetko potrebné, cvičenia, terapie, operácie vo Viedni.
Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Pomôže aj každé zdieľanie.
Na potrebné liečenie Emke, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet
IBAN: SK90 0900 0000 0051 6752 9726

alebo na: IBAN: SK08 8330 0000 0029 0244 8305                                                https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2902448305

MAJITEĽOM  ÚČTU JE NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA PAREZKA N.O.
(do poznámky uviesť : Emka 10)

V ROKU 2021

V ROKU 2020