Pomoc pre Adamka

29.04.2021

STATOČNÝ ADAMKO
Adamko bojuje statočne s parezou plexus brachialis – ochrnutie ručičky.💪 Nekonečné vyšetrenia, konzultácie, rehabilitácie, každodenné cvičenie.
Nevyhol sa ani operácie, ktorú absolvoval Vo Viedni. Adamka čakajú pravidelné kontroly na klinike vo Viedni a následne podľa stavu aj ďalšie operácie.
Rodičia preto potrebujú finančne veľmi pomôcť.🙏 Dajme šancu maličkému Adamkovi žiť plnohodnotne.
Navštevuje rôzne rehabilitačné centrá, ktoré musia rodičia hradiť sami preto VÁŠ dar prispeje Adamkovi absolvovať všetko potrebné, cvičenia, terapie, operácie vo Viedni.🙏💙
Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Pomôže aj každé zdieľanie.🙏

Na potrebné liečenie Adamkovi, ktoré je finančne náročné môžete prispieť aj rodičom priamo na ich účet 👇

IBAN: SK48 7500 0000 0040 2288 0182

alebo na zbierkový účet PAREZKY (QR kód je v plagáte) 👇

IBAN: SK95 8330 0000 0029 0150 6227
( je potrebné uviesť do poznámky
Adamko 14)

V ROKU 2019

V ROKU 2020

V ROKU 2021