Chcete nás podporiť v tomto projekte?

Vyberte si spôsob pomoci, ktorá Vám vyhovuje.

Ďakujeme!

MATERIÁLNE

Pomôžte deťom, rodinám aj centru PAREZKA lepšie fungovať.

 

FINANČNE

Jednorazové alebo pravidelné prispievanie pomôže deťom s PPB a JIA v ich liečbe

 

Čo sa nám podarilo

2021

2020