Ako nám môžete pomôcť

Vyberte si spôsob pomoci, ktorá Vám vyhovuje. Ďakujeme

2% z dane

Rozhodnite sa pre pomoc deťom. Ďakujeme, že venujete 2%

MÁ TO ZMYSEL

FINANČNE

Jednorazové alebo pravidelné prispievanie pomôže deťom s PPB a JIA v ich liečbe

 

MATERIÁLNE

Pomôžte deťom, rodinám aj centru PAREZKA lepšie fungovať.

 

INÁ POMOC

Ak máte nápad na iný druh spolupráce alebo pomoci, dajte nám vedieť.

 

Priamy kontakt

0905726966

riaditeľ neziskovej organizácie PAREZKA N.O.

Ď A K U J E M E !