Nezisková organizácia PAREZKA N. O.

AKO POMÔCŤ?

Zastavme sa a darujme chvíľku nevyliečiteľne chorým deťom. Nikde nemáme istotu, že budeme prekypovať zdravím celý život. Nikde nemáme istotu, že sa nám bude dariť v osobnom i pracovnom živote. Nikde nemáme istotu, že v sebe nájdeme silu ako prekonávať prekážky.

Ako pomôcť

Len s vašou podporou môžeme robiť to, čomu veríme

Čo nás teda posilní? Čo nás posmelí a dodá odvahu v ťažkých časoch? Niet na to osnovy. Nie je na to žiadna príručka. Jedinou cestou si TY. Jedinou cestou ste VY.

Len s vašou podporou môžeme robiť to, čomu veríme. Len spoločným úsilím môžeme nájsť cestu ako putovať ďalej, žiť život plnými dúškami a tešiť sa z neho.

Naša cesta nie je jednoduchá. Naša cesta si vyžaduje hlbokú úprimnosť, obrovskú trpezlivosť, silu a odvahu.

Pomôcť detičkám postihnutým parezou a tiež reumou môžete prostredníctvom našej neziskovej organizácií nasledujúcim spôsobom:

Číslo účtu PAREZKA N.O.:
IBAN: SK33 8330 0000 0021 0150 6245
SWIFT/BIC:FIOZSKBAXXX

Poďakovanie

Vážení priatelia,
Chceme sa Vám poďakovať za Vašu pomoc. Sme radi, že sú medzi nami ľudia čo majú snahu pomáhať tam kde je to potrebné.