Pomoc pre Adamka

29.04.2021

STATOČNÝ ADAMKO
Adamko bojuje statočne s parezou plexus brachialis – ochrnutie ručičky. Nekonečné vyšetrenia, konzultácie, rehabilitácie, každodenné cvičenie.
Nevyhol sa ani operácie, ktorú absolvoval Vo Viedni. Adamka čakajú pravidelné kontroly na klinike vo Viedni a následne podľa stavu aj ďalšie operácie.
Rodičia preto potrebujú finančne veľmi pomôcť. Dajme šancu maličkému Adamkovi žiť plnohodnotne.
Navštevuje rôzne rehabilitačné centrá, ktoré musia rodičia hradiť sami preto VÁŠ dar prispeje Adamkovi absolvovať všetko potrebné, cvičenia, terapie, operácie vo Viedni.
Každé euro pomôže.
Všetkým zo srdca za akúkoľvek pomoc ĎAKUJEME!
Pomôže aj každé zdieľanie.

V ROKU 2019

V ROKU 2020

V ROKU 2021