Ako postupovať?

Požiadajte do 15.2.2024

Termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potvrdenie o zaplatení dane

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Vypočítajte

Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte: 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste zamestnancom.

Vzorec na výpočet 2 % je (Výška dane /100) x 2

Výsledná suma do výšky 2% resp. 3% zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny

b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Vyhlásenie

Do vyhlásenia doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a vypočítanú výšku sumy, ktorú organizácii darujete.

Údaje organizácie:

Názov: PAREZKA N.O.

IČO: 51987490

Doručte tlačivá na daňový úrad

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s tlačivom.

Potvrdenie o zaplatení dane doručte na daňový úrad do 30. apríla 2024.

Možno sa Vám nechce ísť na daňový úrad, ale predstavte si, že vďaka tomu niekomu veľmi pomôžete.

Máte možnosť poslať tlačivá potvrdenie a vyhlásenie na našu adresu:

PAREZKA N.O.
DRUŽSTEVNÁ 220/6
NIŽNÁ MYŠĽA
044 15

Za všetky deti ĎAKUJEME

Ak ste všetko vyplnili správne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%, ktoré na 100% využijeme na pomoc deťom s PPB a JIA.

AKO NÁM EŠTE MÔŽETE POMÔCŤ?

1. Zdieľajte, prosím, našu  https://www.facebook.com/parezkaneziskovaorganizacia stránku s priateľmi

2. Stiahnite si náš leták TU a umiestnite ho vo vašej firme, alebo organizácii.

3. Ak viete o nejakej organizácii, ktorej by sme mohli poslať žiadosť na 2% z dane, napíšte nám prosím jej adresu na lucia.slovenskavgmail.com radi žiadosť zašleme.

Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb

3 dôvody prečo venovať 2% z daní PAREZKE N.O.

POMOC DEŤOM

Pomáhame deťom s PPB a JIA z celého Slovenska, aby sa však dostali k liečbe a operácií

VAŠE 2%

Pomôžte deťom, rodinám aj centru PAREZKA lepšie fungovať.

 

PREUKÁZANÁ POMOC

Organizácii PAREZKA N.O. je zverejnená vo výročných správach