Ako postupovať?

Uzavrite účtovníctvo

Po ukončení účtovného obdobia 2023 vykonáte účtovnú závierku.

Vypočítajte

Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% (2%) z dane s príjmov právnickej osoby:

  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane
  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane

Názov: PAREZKA N.O.
IČO: 51987490

Doplňte do daňového priznania

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov

– Kolónky pre poukázanie 1% (2%) v prípade daňového priznania pre právnické osoby nájdete v VI. časti daňového priznania

Podajte daňové priznanie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad.

Za všetky deti ĎAKUJEME

Ak ste všetko vyplnili správne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%, ktoré na 100% využijeme na pomoc deťom s PPB a JIA.

3 dôvody prečo venovať 2% z daní PAREZKE N.O.

POMOC DEŤOM

Pomáhame deťom s PPB a JIA z celého Slovenska, aby sa však dostali k liečbe a operácií

VAŠE 2%

Pomôžte deťom, rodinám aj centru PAREZKA lepšie fungovať.

 

PREUKÁZANÁ POMOC

Organizácii PAREZKA N.O. je zverejnená vo výročných správach